• +48 514 112 886
 • przedszkole_zabka@wp.pl

   

   

   

   responsive

  banner 3

  program 2 

  Plan pracy został opracowany w oparciu o:

  § Podstawę programową wychowania przedszkolnego

  § Priorytety MEN i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

  § Literaturę metodyczną i czasopisma pedagogiczne

  § Oczekiwania rodziców

  § Wnioski własne

   

  W roku szkolnym 2017/2018 plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w naszym przedszkolu realizowany jest w oparciu o następujące zadania ogólne i szczegółowe sposoby realizacji w poszczególnych miesiącach roku.

   

  ZADANIA OGÓLNE:

  1. Przyroda daleka i bliska – budowanie dziecięcej wiedzy o świecie – wychowanie przez działanie.

  2. Co dobre, a co złe – budowanie systemu wartości i przynależności społecznej dziecka.

  3. Coraz więcej wiem, coraz więcej potrafię – stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań poprzez zainteresowanie literaturą i sztuką.

   

  … szczegółowy harmonogram i pełny tekst planu dostępny w przedszkolu.