• +48 514 112 886
 • przedszkole_zabka@wp.pl

   

   

   

   responsive

  banner 2

  program

  „Pod naszym dachem wzrasta nowy człowiek,

  który powinien zajść dalej niż my,

  żyć lepiej i szczęśliwiej niż my,

  ale tym pewniej swoje cele osiągnie,

  im szerzej nasze serca i umysły

  otwarte będą dla świata i ludzi.”

  Maria Wilczakowa

  Podstawa opracowania programu:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  • Konwencja o Prawach Dziecka
  • Ustawa o systemie oświaty
  • Program wychowania i edukacji przedszkolnej
  • Statut Przedszkola

  Podstawowe założenia programu:

  1. Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle i harmonijnie z zadaniami przedszkola w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności.
  2. Przedszkole wspiera działalność wychowawczą rodziny oraz uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka.
  3. Wszyscy pracownicy przedszkola są wychowawcami – oddziaływają na dziecko swoją osobowością i postawą.
  4. Cała społeczność przedszkolna (dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola) współpracuje ze sobą w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku.

  Główny cel wychowawczy:

  Wychowanie dziecka otwartego na siebie, rozumiejącego innych ludzi i otaczający świat.

   

  …pełny tekst programu wychowawczego dostępny w przedszkolu.

   

  Podstawa opracowania programu :

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  • Konwencja o Prawach Dziecka
  • Ustawa o systemie oświaty
  • Program wychowania i edukacji przedszkolnej
  • Statut Przedszkola

  Podstawowe założenia programu:

  1. Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle i harmonijnie z zadaniami przedszkola w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności.
  2. Przedszkole wspiera działalność wychowawczą rodziny oraz uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka.
  3. Wszyscy pracownicy przedszkola są wychowawcami – oddziaływają na dziecko swoją osobowością i postawą.
  4. Cała społeczność przedszkolna (dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola) współpracuje ze sobą w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku.

  Główny cel wychowawczy:

  Wychowanie dziecka otwartego na siebie, rozumiejącego innych ludzi i otaczający świat.

   

  …pełny tekst programu wychowawczego dostępny w przedszkolu.