Drukuj

program

„Pod naszym dachem wzrasta nowy człowiek,

który powinien zajść dalej niż my,

żyć lepiej i szczęśliwiej niż my,

ale tym pewniej swoje cele osiągnie,

im szerzej nasze serca i umysły

otwarte będą dla świata i ludzi.”

Maria Wilczakowa

Podstawa opracowania programu:

Podstawowe założenia programu:

  1. Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle i harmonijnie z zadaniami przedszkola w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności.
  2. Przedszkole wspiera działalność wychowawczą rodziny oraz uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka.
  3. Wszyscy pracownicy przedszkola są wychowawcami – oddziaływają na dziecko swoją osobowością i postawą.
  4. Cała społeczność przedszkolna (dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola) współpracuje ze sobą w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Główny cel wychowawczy:

Wychowanie dziecka otwartego na siebie, rozumiejącego innych ludzi i otaczający świat.

 

…pełny tekst programu wychowawczego dostępny w przedszkolu.

 

Podstawa opracowania programu :

Podstawowe założenia programu:

  1. Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle i harmonijnie z zadaniami przedszkola w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności.
  2. Przedszkole wspiera działalność wychowawczą rodziny oraz uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka.
  3. Wszyscy pracownicy przedszkola są wychowawcami – oddziaływają na dziecko swoją osobowością i postawą.
  4. Cała społeczność przedszkolna (dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola) współpracuje ze sobą w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Główny cel wychowawczy:

Wychowanie dziecka otwartego na siebie, rozumiejącego innych ludzi i otaczający świat.

 

…pełny tekst programu wychowawczego dostępny w przedszkolu.