• +48 514 112 886
 • przedszkole_zabka@wp.pl

   

   

   

   responsive

  banner 7

   

   

  1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
  2. Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00.
  3. W przedszkolu funkcjonują dwie grupy (od września 2013 r. został utworzony oddział 5-latków z przygotowaniem do szkoły) dzieci po około 18 osób w każdej grupie.
  4. Każdą grupą opiekuje się nauczyciel wychowawca.
  5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia wymagania higieniczno-zdrowotne, potrzeby rozwojowe dziecka oraz zamierzenia edukacyjne nauczyciela.
  6. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie nowego programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN i programu wychowawczego. Szczegółowe zadania na rok szkolny i sposób ich realizacji określa plan pracy opracowany przez kadrę pedagogiczną przedszkola.
  7. Zajęcia dodatkowe: j.angielski, rytmika, zajęcia umuzykalniające, muzyczno-plastyczne odbywają się w czasie zajęć dydaktycznych.
  8. Czas trwania zajęć dodatkowych i ich program dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
  9. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców lub upoważnione osoby dorosłe (upoważnienie pisemne stałe lub jednorazowe).

   

  Kiedy dziecko czuje się bezpiecznie?

   

   

  Mamo, Tato, czuję się bezpiecznie gdy:

  • Wiem, że mogę Wam opowiedzieć o swoich kłopotach i mnie wysłuchacie.
  • Wiem, jak się zachować w grupie.
  • Wiem, do kogo mogę się zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia.
  • Reagujecie tak samo na moje zachowanie- jesteście konsekwentni.
  • Znam sytuacje niebezpieczne.
  • Wiem, jak reagować w sytuacji niebezpiecznej.
  • Jesteście przy mnie i wspólnie spędzamy czas.
  • Podpowiadacie mi, jak mogę zmienić swoje zachowanie.
  • Słuchacie tego co do Was mówię.
  • Znam zasady postępowania w różnych sytuacjach.
  • Pomagacie mi rozwiązywać problemy, a nie robicie tego za mnie.
  • Znam konsekwencje swoich działań.
  • Wiem, czego mogę się spodziewać w różnych sytuacjach.
  • Pozwalacie mi uczyć się na logicznych konsekwencjach mojego postępowania.
  • Zawsze postępujecie zgodnie z ustalonymi zasadami.
  • Pozwalacie mi być samodzielnym i uczycie, jak mogę poprawić swoje błędy.
  • Spełniacie swoje obietnice.
  • Pozwalacie mi eksperymentować.
  • Powtarzacie mi, że mnie kochacie.
  • Wiem, czego mogę się spodziewać.
  • Informujecie mnie o zmianach zachodzących w codziennej rutynie.
  • Jesteście pewni swojego zdania i stanowczy.